پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
نمایش آمار بازدیدها
نمایش آمار بازدیدهای کل از سایت دانشگاه :

82057759

نمایش آمار بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته:

75881

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:

75881

نمایش آمار بازدیدهای کل این پایگاه :

64782

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته:

61

کاربران حاضر در پایگاه:

2

 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
۱۳۹۸/۴/۳۰
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

اداره انتشارات

 ویترین فروشگاهی کتاب های منتشر شده دانشگاه در لابی کتاخانه مرکزی قرار گرفت. جهت خرید کتاب های منتشر شده  توسط دانشگاه به واحد علم سنجی  مراجعه فرمایید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

اصول بیوشیمی متابولیسم

کتاب حاضر در 11 فصل تالیف شده است و به بررسی موضوعات بیوانرژیک و زنجیر تنفس سلولی، متابولیسم گلوکز، چرخه کربس، کاتابولیسم اسیدهای چرب، بیوسنتز اسیدهای چرب و گلیسرولیپیدها، لیپوپروتئین‌ها، متابولیسم اسید‌های امینه و اسیدهای نوکلئیک می‌پردازد. ..

ادامه...
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه