دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد انبار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شرح وظایف واحد انبار:

  • رسیدگی به موجودی انبار
  • صورت برداری از انواع کالا طبق دستور مافوق
  • تحویل کالا و توزیع آن
  • تهیه گزارش از وضعیت انبار و مشکلات جهت سرپرست مربوطه