• 1401/06/29 - 10:24
  • - تعداد بازدید: 180
  • - تعداد بازدید کنندگان: 146
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
شصتمین جلسه شورای انتشارات

شصتمین جلسه شورای انتشارات در 29 شهریور برگزار شد

جلسه شصتم شورای انتشارات در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی در تاریخ 1401/06/29 برگزار شد.

5503.mp3 شصتمین جلسه شورای انتشارات در 29 شهریور برگزار شد

جلسه شصتم شورای انتشارات در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی به دبیری سرکار خانم دکتر رزمگیر و با حضور اعضای محترم شورای انتشارات دانشگاه و کارشناسان انتشارات در تاریخ 1401/06/29، از ساعت 8 الی 9:30 برگزار شد.

در این جلسه تعداد 26 عنوان کتاب بررسی شدند که از این میان سه کتاب جهت درخواست لوگو و 23 عنوان هم جهت امتیاز بررسی شدند.

  • Newsgroup :
  • News code : 5503
کپی لینک کوتاه:

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings