معرفی اعضا

 

ردیف

 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن تماس

 

ایمیل آکادمیک

 

    1

 

سرپرست گروه علم­ سنجی و پایش

 

سرکار خانم دکتر رزمگیر

 

02186405002

sci@iums.ac.ir

pub@iums.ac.ir

 

    2

 

کارشناس انتشارات

 

سرکار خانم نظری

 

02186705506

 

pub@iums.ac.ir

 

    3

 

کارشناس انتشارات

 

سرکار خانم زنگیشه

 

02186705404

 

pub@iums.ac.ir

 

 

معرفی اعضای شورای انتشارات

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

ایمیل آکادمیک

رئیس شورای انتشارت

دکتر حسین کیوانی

keyvani.hiums.ac.ir

دبیر شورای انتشارت

دکتر شهرام صدقی ایلخانلار

sedghi.siums.ac.ir

۱

دکتر کاوه علوی

alavi.kiums.ac.ir

۲

دکتر امین جهانبخشی

jahanbakhshi.aiums.ac.ir

۳

 دکتر لیلا قالیچی

ghalichi.liums.ac.ir

۴

دکتر مرضیه نجومی

nojomi.miums.ac.ir

۵

دکتر منیره محسن زادگان

mohsenzadegan.miums.ac.ir

۶

دکتر مهرداد افتخار اردبیلی

eftekharardebili.miums.ac.ir

۷

دکتر علی قربانی

ghorbani.aiums.ac.ir

۸

 دکتر شیما جزایری

jazayeri.shiums.ac.ir

۹

 دکتر کاظم موسوی‌زاده

mousavizadeh.kiums.ac.ir

۱۰

دکتر فرحناز صدوقی

sadoughi.fiums.ac.ir

۱۱

دکتر سمیه ماهروزاده

mahroozade.siums.ac.ir

۱۲

دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی

lavasani.fiums.ac.ir

۱۳

لیلا امیری فراهانی

amirifarahani.liums.ac.ir

۱۴

دکتر سمیرا بصیر شبستری

shabestari.siums.ac.ir

۱۵

دکتر حامد منتظری قدس

montazerighods.hiums.ac.ir

Template settings