معرفی اعضا

 

ردیف

 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن تماس

 

ایمیل آکادمیک

 

    1

 

سرپرست گروه علم­ سنجی و پایش

 

سرکار خانم دکتر کمالی

 

02186405002

sci@iums.ac.ir

pub@iums.ac.ir

 

    2

 

کارشناس انتشارات

 

جناب آقای کلانتری

 

02186705506

 

bookiums@gmail.com

pub@iums.ac.ir

 

 

معرفی اعضای شورای انتشارات

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

ایمیل آکادمیک

رئیس شورای انتشارت

دکتر رضا فلک

falak.r@iums.ac.ir

دبیر شورای انتشارت

دکتر سیروس پناهی

panahi.s@iums.ac.ir

۱

دکتر مجید خوش میرصفا

khoshmirsafa.m@iums.ac.ir

۲

دکتر سعید بیرودیان

biroudian.s@iums.ac.ir

۳

 دکتر هاجر نیک بخت فینی

nikbakht.h@iums.ac.ir

Template settings