تاریخچه اداره کتب و انتشارات

اداره کتب و انتشارات که در حال حاضر زیرمجموعه گروه علم‌سنجی و پایش می‌باشد، در دهه شصت شمسی همزمان با پیدایش دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع به فعالیت نموده است.

بررسی کتاب‌های منتشر شده از نظر محتوای علمی و اعطای امتیاز به آن‌ها و هم‌چنین بررسی و تصمیم‌گیری در مورد اعطای مجوز به پیشنویس کتاب‌های ارائه شده برای چاپ توسط انتشارات دانشگاه یا صرفا استفاده از آرم دانشگاه از مهم‌ترین وظایفی است که توسط شورای انتشارات دانشگاه و با هماهنگی‌های واحد اداره کتب انتشارات انجام می‌گیرد.

Template settings