آخرین اخبار
آرشیو
موفقیت جناب آقای دکتر علی رستگاری در نمایه شدن کتب در پایگاه های بین المللی
1403/03/25
موفقیت جناب آقای دکتر علی رستگاری در نمایه شدن کتب در پایگاه های بین المللی
جناب آقای دکتر علی رستگاری از اساتید ارجمند دانشکده داروسازی، موفق به نمایه شدن یک کتاب، و چندین فصل از کتب مختلف، در نمایه های بین المللی Springer و Elsevier شدند.
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در خرداد ماه 1403
1403/03/19
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در خرداد ماه 1403
جلسه 70 شورای انتشارات تشکیل شد.
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در 22 اسفند ماه
1402/12/21
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در 22 اسفند ماه
جلسه شصت و نهم شورای انتشارات در 22 اسفند ماه تشکیل شد.
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در دی ماه
1402/10/05
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در دی ماه
جلسه 67 شورای انتشارات دانشگاه تشکیل شد.
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در مهر ماه
1402/07/05
تشکیل شورای انتشارات دانشگاه در مهر ماه
جلسه 66 شورای انتشارات دانشگاه، در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد تشکیل شد.
معرفی افراد
کارگاه‌ها و همایش‌ها
پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر استنادی و غیر استنادی
Template settings