سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی

سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی

 سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی

  • ارائه کننده اطلاعات و شاخص‌های علم‌سنجی روزآمد بیش از 19000 عضو هیات علمی وزارت بهداشت؛
  • دربرگیرنده پروفایل مقالات و صفحه اختصاصی اعضای هیأت علمی از   pubmed, isi, scopusو google scholar
  • ارائه کننده فهرست دانشمندان1% پر استناد نظام رتبه‌بندی ESI و کشور بر اساس شاخص h-index

   

Template settings