سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی (مداد)

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی (مداد)
 دربرگیرنده فهرست و مشخصات حدود 5000 عنوان کتاب منتشر شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور؛
 امکان جستجوی عنوان، نویسنده، شابک، ناشر، موضوع و سال انتشار کتاب؛
 ارائه کننده وضعیت نشر کتب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

 

Template settings